Phát triển: Namco
Phát hành: Namco
​Thể loại: ​​Puzzle​​​

Download : 
Link tải ​Pac-Attack : Google