YÊU THÌ VẪN YÊU NHƯNG LÒNG ĐỪNG TRAO HẾT. 

Hội ngộ với chia ly xoay tròn tại chữ tình 
Bởi ngộ nhận nên đời mình lênh đênh chìm nổi 
Nếu đã thật thương sao lại còn đánh đổi 
Thêm kẻ thứ ba hạnh phúc sao sẻ chia đều.

Đừng cược hết chân tình vào một chữ yêu
Rồi nhận về những điều không nói hết
Làm con tim tứa máu dần đến chết
Vốn liếng không còn vá lại biết lành không ?

Mình một dạ thương nhưng họ lại hai lòng 
Nên đừng mong đong đếm nhiều hạnh phúc 
Họ chỉ tìm vui bên mình trong đôi phút 
Rồi họ rời đi mà chẳng chút ngại ngần.

Mình lại trở về vui sống kiếp độc thân
Chẳng bận tâm luôn yêu đời mình nhất
Ba mẹ, gia đình luôn là nơi rất thật
Là chốn ngã mình mỗi lúc thấy cô đơn. 

Đừng bao giờ đặt cược hết biết không
Yêu thì vẫn yêu nhưng lòng đừng trao hết...

Thơ Mạc Ngôn