Loại chiêu hỗ trợ : Tốc biến , Hồi máu


Bảng ngọc
Phù hiệu


Trang bị 1 : SupportTrang bị 1 : Đi top (có thể thay áo bằng gươm phù thủy nếu team địch hồi máu )