Loại chiêu hỗ trợ : Tốc biến


Bảng ngọc

Phù hiệuTrang bị