Đề 35. DL Quốc tế Việt Úc, quận 1, TPHCM Bài 1 : ( 5 điểm) Vẽ hình theo các diễn đạt sau: a) Hai tia Ox và Oy đối nhau ; b) Đoạn thẳng AB cắt đường thẳng xy tại O ; c) Hai tia AB và AC trùng nhau ; d) Đường thẳng a cắt đường thẳng p tại điểm H, lấy một điểm M trên đường thẳng p (M khác H), kẻ đường thẳng b đi qua M và song song với a; e) Đoạn thẳng IJ đi qua trung điểm M của đoạn thẳng RT. Bài 2: (5 điểm) Trên tia Ox, vẽ hai điểm A, B sao cho OA = 3cm, OB = 6cm. a) Điểm A có nằm giữa hai điểm O và B không? Vì sao? b) So sánh OA và AB? c) Điểm A có là trung điểm của đoạn thẳng OB không? Vì sao?