Đề 36. THCS Võ Trường Toản, quận 1, TPHCM Bài 1: Vẽ hình theo cách diễn đạt bằng lời sau • Cho 4 điểm E,F,K,M trong đó không có ba điểm nào cùng nằm trên 1 đường thẳng • Vẽ các tia EF, EM đoạn thẳng FM,đường thẳng MK, FK • Lấy A nằm giữa F và M. Vẽ Tia KA • Vẽ tia Ky là tia đối của tia KA Bài 2: Cho đoạn thẳng IB = 40cm, gọi D là trung điểm của IB, tính độ dài đoạn thẳng DB? Bài 3: Trên tia Oy vẽ điểm D, B sao cho OD = 3cm, BD = 7cm a) Tính OB? b) Gọi A là một điểm thuộc tia đối của tia Oy sao cho OA = 1cm. Hỏi D có là trung điểm của AB không? Vì sao?