PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO Q.I                       ĐỀ THAM KHẢO KIỂM TRA HKII

TRƯỜNG THCS VĂN LANG                                                 NĂM HỌC 2018-2019

                                                                                                       MÔN: VẬT  LÝ 9   

                                                                                                  THỜI GIAN:  45 PHÚT

 

CÂU 1: (1.5đ) Dòng điện xoay chiều là gì? Hãy nêu các tác dụng của dòng điện xoay chiều. Mỗi tác dụng cho 2 ứng dụng trong thực tế.

 

CÂU 2: (1.5đ) Một học sinh, mắt có khoảng cực cận là 12 cm và khoảng cực viễn là 50 cm.

a)   Mắt bạn này bị tật gì?

b)   Để nhìn rõ vật ở xa mà không phải điều tiết mắt, bạn này phải đeo kính thuộc loại thấu kính gì, có tiêu cự là  bao nhiêu? Biết rằng kính đeo sát mắt.

 

CÂU 3: (2.5đ)

a)      Hãy mô tả cấu tạo của máy biến thế.

b)     Một máy biến thế có số vòng của hai cuộn dây lần lượt là 1000 vòng và 20000 vòng. Nếu sử dụng máy này làm máy hạ thế thì có thể giảm hiệu điện thế 220 V xuống còn bao nhiêu?

c)      Nếu sử dụng máy biến thế nói trên lắp đặt đầu đường dây tải điện để giảm bớt hao phí điện năng do tỏa nhiệt trên đường dây khi truyền tải điện đi xa thì có thể giảm được bao nhiêu lần điện năng hao phí?

 

CÂU 4: (2đ) Xác định loại thấu kính, quang tâm O, tiêu điểm F; F’ trong các hình vẽ sau?


CÂU 5: (2.5đ)

Một vật sáng AB đặt vuông góc trục chính (A nằm trên trục chính) của một thấu kính hội tụ có tiêu cự là 12 cm, vật cách thấu kính 18 cm.

      a/ Hãy dựng ảnh A’B’ của AB và nêu tính chất ảnh.

      b/ Tính khoảng cách từ vật tới ảnh?

 

HẾT