PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO Q1

TRƯỜNG THCS VÕ TRƯỜNG TOẢN


ĐỀ THI ĐỀ NGHỊ  HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2018-2019

MÔN HỌC : VẬT LÝ  - LỚP 9

Thời gian : 45 phút (không kể thời gian giao đề)


Câu 1: (1 điểm)

      Vì sao khi muốn truyền tải điện năng đi xa bằng dây dẫn người ta lại phải dùng hai máy biến thế đặt ở hai đầu đường dây tải điện. 


Câu 2:  (1,5 điểm)

Một máy biến thế gồm cuộn sơ cấp có 500 vòng, cuộn thứ cấp có 40 000 vòng, được đặt tại nhà máy phát điện.

a. Cuộn dây nào của máy biến thế được mắc vào 2 cực máy phát điện? vì sao?

b. Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp hiệu điện thế 400 V. Tính hiệu điện thế ở hai đầu cuộn thứ cấp?


Câu 3: (1,5 điểm)Trên một kính lúp có ghi kí hiệu 4x:

a. Số này có tên gọi là gì? Kính lúp là loại thấu kính gì?

c. Tính tiêu cự của kính lúp. 

d. Ảnh quan sát được qua kính lúp có đặc điểm gì?


Câu 4:  (1 điểm) 

Nêu những nguyên nhân gây ra tật cận thị? Biện pháp khắc phục?


Câu 5:  (2 điểm) 

Trên hình vẽ ( ) là trục chính của một thấu kính, S là một điểm sáng, S¬¬’ là ảnh của S.

a. Hãy cho biết S’ là ảnh thật hay ảnh ảo? Vì sao?

b. Thấu kính đã cho là hội tụ hay phân kì?   


Câu 6:  (3 điểm) 

Dùng kính lúp để quan sát một vật nhỏ có dạng mũi tên, được đặt vuông góc với trục chính của kính. Ảnh quan sát được qua kính lớn gấp 3 lần vật và bằng 9 cm. Biết khoảng cách từ kính đến vật là 8 cm. 

a. Dựng ảnh của vật qua kinh lúp.Tính chiều cao của vật?

b. Tính khoảng cách từ ảnh đến kính?

c. Tính tiêu cự của kính ?