PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 1

TRƯỜNG THCS HUỲNH KHƯƠNG NINH

ĐỀ THAM KHẢO KIỂM TRA HỌC KỲ 2

NĂM HỌC 2018 - 2019

Môn: VẬT LÝ - KHỐI 8

 

Câu 1: (2,5 điểm)

a.       Động năng là gì? Động năng phụ thuộc vào những yếu tố nào?

b.     
Một vật được ném lên cao với quỹ đạo chuyển động như hình, em hãy cho biết có sự chuyển hoá năng lượng từ dạng nào sang dạng nào khi :

       - Vật đi từ A đến B

       - Vật đi từ B đến C

  

 

Câu 2: (2,0 điểm)

Nhiệt năng của một vật có thể làm thay đổi bằng những cách nào? Cho ví dụ mỗi loại.

Câu 3: (2,5 điểm)

a)      Phát biểu định luật về công.

b)      Người ta dùng một mặt phẳng nghiêng để kéo một vật có khối lượng 50kg lên cao 3m. Nếu không có ma sát thì lực kéo là 150N. Tính chiều dài của mặt phẳng nghiêng.

 

Câu 4: (3,0 điểm)

1. Công suất cho biết gì?

2. Vận dụng:

Một người đi xe đạp trên mặt dường nằm ngang. Khi đạp xe, người này tạo ra một lực kéo F = 60N và xe chuyển động thẳng đều với tốc độ 14,4km/h.

a.       Chứng minh P = F.v

b.      Tính P