PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 1

     TRƯỜNG THCS CHU VĂN AN

 


ĐỀ THAM KHẢO KIỂM TRA HỌC KỲ 2

NĂM HỌC 2018 - 2019

Môn: VẬT LÝ - KHỐI: 7

Thời gian làm bài: 45 phút ( Không kể thời gian giao đề)

 

Câu 1: (2,0 điểm)

 a/ 0,005A =…….mA                                                    b/ 600mA =…….A

 c/ 5,7kV =…….. V                                                       d/ 1800mV =…… kV

Câu 2: (2,0 điểm)

        Vì sao bình thường các vật trung hòa điện ? Cọ xát một thanh nhựa vào vải khô thì vật nào nhiễm điện dương? Vật nào nhiễm điện âm? Vì sao?      

 

Câu 3:  (2,0 điểm)

        Vì sao nói dòng điện có tác dụng nhiệt? Chuông điện, kỹ thuật mạ điện hoạt động dựa vào tác  ­dụng nào của dòng điện? Trình bày cách mạ vàng một tấm huy chương?          

 

Câu 4: (2,0 điểm)

      a. Nêu đặc điểm của chất dẫn điện và chất cách điện?

      b. Những chất sau, chất nào dẫn điện, chất nào cách điện?

- Đồng, nhựa, cao su, nhôm, vàng, sứ, bạc, thủy tinh, chì, nước muối, ruột viết chì, nước nguyên chất, không khí, nước thường dùng.

 

Câu 5: (2,0 điểm)

 Dụng cụ trong hình sau có tên là gì? Dùng để làm gì?

Cho biết GHĐ; ĐCNN của dụng cụ đo này? Giá trị đo được là bao nhiêu?