ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

­­­­­­

KIỂM TRA HỌC KỲ I

NĂM HỌC 2018 - 2019

MÔN: VẬT LÝ – KHỐI 9

Thời gian làm bài: 45 phút

 

 

Câu 1: (2,0 điểm)

Trong đoạn mạch mà điện năng chuyển hóa hoàn toàn thành nhiệt năng thì nhiệt lượng do vật dẫn tỏa ra bằng với công của dòng điện sinh ra trong đoạn mạch đó. Nhiệt lượng này được thể hiện qua định luật Jun – Lenxơ.

a.    Em hãy phát biểu nội dung định luật Jun – Lenxơ và viết công thức tính nhiệt lượng.

b.   Một mạch điện có hai điện trở R1 và R2 được mắc nối tiếp, biết R1 = 2 R2 thì trong cùng một thời gian, nhiệt lượng tỏa ra ở điện trở nào lớn hơn? Giải thích.

 

Câu 2: (2,0 điểm)

Cho biết giá trị điện trở suất của một số vật liệu dẫn điện sau:

+ Đồng: 1,7.10-8Ω.m              + Vàng: 2,4.10-8Ω.m

+ Nhôm: 2,8.10-8Ω.m             + Sắt:    12.10-8Ω.m

Em hãy trả lời những câu hỏi sau:

a. Hãy sắp xếp các vật liệu dẫn điện trên theo thứ tự từ dẫn điện tốt nhất đến dẫn điện kém nhất.

b.Cho biết khối lượng riêng của đồng và của nhôm lần lượt là 8900 kg/m3,2700 kg/m3. Cho rằng giá kim loại đồng nguyên liệu là 150 000 đồng/kg, giá kim loại nhôm nguyên liệu là
50 000 đồng/kg. Hãy cho biết tại sao đường dây tải điện 500kV Bắc – Nam (đường dây tải điện từ nhà máy thủy điện Hòa Bình về đến Thành phố Hồ Chí Minh) lại sử dụng dây dẫn điện là dây nhôm?

 

Câu 3: (1 điểm)

Nêu 2 biện pháp sử dụng tiết kiệm điện năng. Mỗi biện pháp cho một việc làm cụ thể để tiết kiệm điện năng.

 

Câu 4: (2 điểm)

Một thanh nam châm được treo trước một đầu ống dây có dòng điện chạy qua (như hình vẽ). Vẽ lại hình vào giấy làm bài và bổ sung: tên các cực ống dây, chiều đường sức từ trong ống dây, chiều dòng điện qua các vòng dây và các cực của nguồn điện.

 

Câu 5: (3 điểm)

Trong một lớp học có gắn 10 bóng đèn, trên mỗi bóng có ghi 220V- 22W. Khi sử dụng với hiệu điện thế 220V. Hãy:

a.       Tính cường độ dòng đin qua mi bóng đèn. ( Biết hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi đèn là 220V)

b.      Mỗi ngày thắp sáng từ 7h00 sáng đến 11h00 sáng và giá điện là 1484 đồng/kWh. Tính điện năng 10 bóng đèn tiêu thụ trong 1 ngày ( đơn vị kWh) và số tiền phải trả cho thắp sáng mỗi ngày.

c.       Theo em 10 bóng đèn này được gắn nối tiếp hay gắn song song với nhau? Vì sao?