PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 1                  TRƯỜNG THCS HUỲNH KHƯƠNG NINH

ĐỀ THAM KHẢO KIỂM TRA HỌC KỲ 2          NĂM HỌC 2018 – 2019          Môn: VẬT LÝ - KHỐI 6

Câu 1: (2,0 điểm) Nêu tính chất và ứng dụng của băng kép.

Vận dụng: Một băng kép gồm một thanh nhôm ở trên và một thanh đồng ở dưới. Khi nóng thì băng kép sẽ cong về phía nào? Vì sao?


Biết độ tăng chiều dài của các thanh chất rắn khác nhau có chiều dài ban đầu là 100cm khi nhiệt độ tăng thêm 500C là:

Nhôm

0,120cm

Đồng

0,085cm

Sắt (thép)

0,055cm

Câu 2: (1,5 điểm)

a.      Nêu đặc điểm sự nở vì nhiệt của chất lỏng.

b.      Với những điều kiện ban đầu như nhau, hãy sắp xếp sự dãn nở vì nhiệt theo thứ tự từ dãn nở ít đến dãn nở nhiều của các chất: dầu hỏa, nhôm, khí oxi.

 

Câu 3: (1,0 điểm)

a. Nhiệt kế dùng để làm gì?

b. Khi nhiệt kế thủy ngân nóng lên thì cả bầu chứa và thủy ngân cùng nở ra. Nhưng tại sao thủy ngân vẫn dâng lên được?

 

Câu 4: (1.5 điểm)

       Hãy sắp xếp các giá trị nhiệt độ sau theo thứ tự tăng dần: 500 o F; 38 o C; -20 o C; 800 o F.

 

Câu 5: (1,0 điểm)

 Tại sao bỏ quả bóng bàn bị móp (không bị thủng) vào nước nóng nó sẽ tròn lại?

 


Câu 6: Hình dưới đây vẽ đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ của băng phiến khi được đun nóng liên tục: (3,0 điểm)

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Dựa vào hình vẽ em hãy mô tả sự thay đổi nhiệt độ và trạng thái (rắn hay lỏng) của băng phiến khi nóng chảy  trong các khoảng thời gian:

-         Từ phút thứ 0 đến phút thứ 10

-         Từ phút thứ 10 đến phút thứ 20

-         Từ phút thứ 20 đến phút thứ 25