PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 1

     TRƯỜNG THCS CHU VĂN AN

 


ĐỀ THAM KHẢO KIỂM TRA HỌC KỲ 2

NĂM HỌC 2018 - 2019

Môn: VẬT LÝ - KHỐI: 6

Thời gian làm bài: 45 phút ( Không kể thời gian giao đề)

 

                                                                                   ĐỀ THI

 

Câu 1: (2.0 điểm)

a)      Quan sát hình và cho biết tên của dụng cụ này là gì? Dùng để làm gì?

b)      Dụng cụ này có giới hạn đo nằm trong khoảng nào? Tại sao lại có giới hạn đo như vậy?

                                         

Câu 2: (2.0 điểm)   

Cho bảng nhiệt độ nóng chảy của các chất sau :

Chất

Chì

Nước đá

Rượu

Vàng

Thủy ngân

Đồng

Nhiệt độ nóng chảy (C)

327

0

-117

1064

-39

1083

a) Hãy cho biết nhiệt độ nóng chảy của chì và thủy ngân là bao nhiêu 0F ?

b) Nếu thả một khối chì vào đồng đang nóng chảy thì khối chì có bị nóng chảy không? Vì sao?

Câu 3: (2.0 điểm)

a)      Khi đun nóng một quả cầu bằng sắt thì thể tích và khối lượng riêng của nó thay đổi như thế nào?

b)      Tại sao các mảnh tôn lợp mái nhà thường có hình dạng lượn sóng?

Câu 4 : ( 2.0 điểm)

Quan sát hình vẽ sau : Bình cầu thủy tinh rỗng bên trong chỉ chứa không khí. Xoa hai bàn tay vào nhau rồi áp vào bình cầu thì giọt nước di chuyển thế nào? Hãy giải thích tại sao?

Từ đó em hãy nêu kết luận sự nở vì nhiệt của chất khí.


 

Câu 5: ( 2.0 điểm)

nh vẽ bên biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian của băng phiến khi đun nóng. Hãy cho biết:

  1. Nhiệt độ nóng chảy của băng phiến là bao nhiêu độ? Băng phiến nóng chảy trong khoảng thời gian bao lâu?
  2. Từ phút thứ 5 đến phút thứ 8: Băng phiến tồn tại ở thể gì?
  3. Trong khoảng thời gian nào băng phiến tồn tại cùng lúc cả hai thể rắn và lỏng?

­

 

Hết