TrưỜng THCS Nguyễn Du-QI

                                            ĐỀ THI ĐỀ NGHỊ HỌC KÌ I (Năm học 2018-2019)

                                                               Môn : VẬT LÝ LỚP 9

                                                         Thời gian làm bài : 45 phút

                                                                   -----------

CẤU 1 ( 1,5  điểm )

Hãy phát biểu và ghi công thức của định luật Ôm ( có ghi tên và đơn vị của các đại lượng có trong công thức )

CÂU 2 ( 1,5 điểm )

Từ trường là gì ? Vẽ hình mô tả đường sức từ của 1 thanh nam châm thẳng .

CÂU 3 ( 1 điểm )

Hãy nêu 2 ví dụ về sự lãng phí điện năng và cách khắc phục cho mỗi ví dụ đó .

CÂU 4 ( 1, 5 điểm )

 Điện  năng là gì ? Khi dòng điện đi qua quạt điện và bếp điện thi có sự chuyển hóa năng lượng như thế nào ? Dạng năng lượng nào là có ích ?

CÂU 5  ( 1,5 điểm )

Bạn Mai dùng bếp điện có ghi (220V- 800 W) , mắc vào mạng điện nhà đề đun 3 ấm nước , mổi ấm đun trong 15 min . Em hãy tính phần  nhiệt lượng do bếp này đã tỏa ra .

CÂU 6 ( 3  điểm )

Mắc điện trở R 1 = 8 Ω  nối tiếp với R 2 = 12 Ω  vào giữa hai điểm có hiệu điện thế 12 V không đổi .

a ) Tm điện trở tương đương của đoạn mạch và công suát điện của R 2

b ) Biết R1 được làm từ chất có điện trở suất là 1,7.10 -8  Ωm và có tiết diện là 0,05 mm2, tìm chiều dài của dây tạo nên R1 .

c ) Mắc thêm điện trở R3 = 38 Ω song song với R2 , tìm công suất điện cùa R1 khi này .