Phòng GD-ĐT Quận 1

 Trường THCS Trần Văn Ơn

ĐỀ THI ĐỀ NGHI HỌC KÌ I

MÔN VẬT LÝ LỚP 8

NĂM  HỌC : 2018 - 2019

Câu 1: (2 điểm)

a) Viết công thức tính áp suất chất lỏng. Nêu tên gọi và đơn vị của các đại lượng trong công thức?

b) Tại sao khi lặn sâu trong nước, ta cảm thấy khó thở? Người thợ lặn chuyên nghiệp phải khắc phục tình trạng này như thế nào?

 

Câu 2: (1,5 điểm)

a) Quán tính là gì?

b) Khi bị vấp ta ngã về phía nào ? Tại sao ?

 

Câu 3: (1,5 điểm)   

a)      Thế nào là lực ma sát nghi?

b)     Cho 1 ví dụ  về lực ma sát có lợi, 1 ví dụ lực ma sát có hại trong cuộc sống?

 

Câu 4: (2 điểm)

Người ta dùng một máy ép thủy lực có diện tích pít tông lớn gấp 100 lần diện tích pít tông nhỏ dể nâng một chiếc  xe ô tô có khối lượng 1200 kg. Hỏi phải tác dụng vào pit tông nhỏ một lực bao nhiêu ?

 

Câu 5: (3điểm)

Đặt một vật có khối lượng 56kg lên một cái ghế 4 chân có khối lượng 4 kg. Diện tích tiếp xúc với mặt đất của mỗi chân ghế là 5 cm2. Tính áp lực và áp suất các chân ghế tác dụng lên măt sàn.