PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 1

TRƯỜNG THCS HUỲNH KHƯƠNG NINH

 

ĐỀ THI ĐỀ NGHỊ HKI MÔN VẬT LÝ 8

NĂM HỌC 2018- 2019

THỜI GIAN: 45 PHÚT

Câu 1: (2đ):

a) Quán tính là gì ?

b) Vận dụng:

Khi đang đi hoặc chạy bị vấp té, thân người ngã về phía nào? Vìsao?

Câu 2 (2đ): Một quyển sách nằm yên trên mặt bàn. Cho rằng có 2 lực tác dụng lên vật:

-         Trọng lực: Phương thẳng đứng, hướng xuống, độ lớn P = 500 N

-         Lực nâng: Phương thẳng đứng, hướng lên, độ lớn P = 500 N

Câu 3 (2đ):

a.      Thế nào là lực ma sát?

b.      Cho 1 ví dụ cho thấy tác dụng có lợi của lực ma sát và 1 ví dụ cho thấy tác dụng có hại của lực ma sát.

Câu 4 (2đ):

Hai bạn An và Bình cùng đi quãng đường dài 9 km với tốc độ không đổi. An đi trong 30 phút và Bình đi trong 20 phút.

a. Tính tốc độ mỗi bạn.

b. Bạn nào chuyển động nhanh hơn? Giải thích.

Câu 5 (2đ): Một người có khối lượng 50kg, ngồi lên một cái ghế có khối lượng  10kg. Diện tích tiếp xúc mỗi chân ghế với mặt sàn là 10cm2. Biết ghế có 4 chân.

a. Tính áp lực của người tác dụng lên ghế?

b. Tính áp suất của ghế tác dụng lên mặt sàn nằm ngang khi người ngồi?