PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG THCS MINH ĐỨC

ĐỀ KIỂM TRA ĐỀ NGHỊ  HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018-2019

                                                      MÔN: VẬT LÝ - LỚP 8

                                                                                                                    

     Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề)

 

Câu 1: (2.0 điểm)

a.       Vì sao nói lực là một đại lương véc tơ?

b.      Một vật có khối lượng 10kg. Biểu diễn véc tơ trọng lực tác dụng lên vật theo tỷ xích 1cm ứng với 25N.

Câu 2: (2,0 điểm)

a.Thế nào là quán tính?

b.Khi ô tô đột ngột thắng gấp, hành khách đứng trên xe bị ngã về phía nào? Vì sao?

 

Câu 3 :(3 điểm)

Một chiếc xe chuyển động mất 1 giờ 30 min với tốc độ 36 km/h để đi từ A đến B. Ngay sau khi đến B, xe tiếp tục đi đoạn đường 27 km để đến C với tốc độ 54 km/h. Tính:

a. Độ dài đoạn đường AB.

b. Thời gian đi đoạn đường BC.

c. Tốc độ trung bình trên cả đoạn đường AC.

Câu 4:  (2,0 đ)

Một người thợ lặn đang ở độ sâu 10 m so với mặt nước. Cho biết trọng lượng riêng của nước là 10000 N/m3, diện tích bề mặt cơ thể người này là 4 m2. Em hãy tính áp lực do nước tác dụng lên người thợ lặn, từ đó giải thích vì sao người thợ lặn phải mặc bộ quần áo chịu được áp lực cao.

 

Câu 5: (1.0 điểm)

Ở một số vùng ven sông, biển người ta thường xây những con đê chắn nước dâng vào mùa mưa lũ. Đê sông Hồng ở miền Bắc nước ta có chiều dài hơn một ngàn kilômét, được xây dựng và tu bổ trong suốt hàng ngàn năm qua, giữ cho hàng chục ngàn kilômét vuông vùng đồng bằng sông Hồng không bị ngập lụt vào mùa nước lớn. Vì sao các đê chắn nước thường có bề ngang ở phần đáy lớn hơn nhiều so với trên mặt đê?