Trường THCS ĐỒNG KHỞI

ĐỀ THI ĐỀ NGHỊ HKI (2018.2019)

Môn vật lý 6

Câu 1. ( 2,5đ)

Thế nào là hai lực cân bằng ? Lấy một ví dụ về hai lực cân bằng, mô tả phương chiều cụ thể của hai lực đó.

Câu 2. (1,5đ)

a/ Khối  lượng của một vật cho ta biết điều gì?

b/ Để đo khối lượng người ta dùng dụng cụ gì?

c/ Trên túi đường có ghi 1kg, em hãy cho biết ý nghĩa của con số đó.

Câu 3.(1,5đ)

GHĐ và ĐCNN của thước là bao nhiêu? Độ dài cây bút là bao nhiêu?


 Câu 4. (1,5đ)

Em có trong tay 1 sợi dây mảnh và 1 thước thẳng, em hãy trình bày cách đo chu vi cây bút  chì của mình.

Câu 5. (3đ)

 Thả chìm hoàn toàn một quả cầu nhỏ bằng đồng đặc vào một bình chia độ thì nước trong bình chia độ dâng từ vạch 50 cm3 lên đến vạch 95 cm3.

a/ Tìm thể tích của quả cầu đồng.

b/ Nêu khái niệm khối lượng riêng của một chất.

    Nói khối lượng riêng của đồng là 8900kg/m3 nghĩa là gì?

c/ Tìm khối lượng của quả cầu đồng.