TRƯỜNG THCS VÕ TRƯỜNG TOẢN

           GIÁO VIÊN: Hoàng Hồng Hạnh

 

ĐỀ THAM KHẢO KIỂM TRA HỌC KỲ II  - TOÁN 7

NĂM HỌC 2016-2017

 

Bài 1(2đ): Điều tra về điểm kiểm tra môn toán của học sinh lớp 7A , người điều tra có kết quả như sau:

3

4

7

8

10

9

5

6

7

5

7

9

3

6

8

5

10

7

9

6

8

7

8

5

5

7

9

5

8

7

 

a)     Lập bảng tần số, tính trung bình cộng.

b)    Tỉm mốt của dấu hiệu.

 

Bài 2(1,5đ)

Cho đơn thức  (a, b là hằng số)

a)     Thu gọn rồi cho biết phần hệ số và phần biến của A.

b)    Tìm bật của đơn thức A.

 

Bài 3(2,5đ)

 Cho hai đa thức:   và 

a)     Tính , rồi tìm nghiệm của đa thức  .

b)    Tìm đa thức  sao cho .

c)      

Bài 4(0,5đ)

     Tìm m để đa thức  có nghiệm là -2

 

Bài 5(3,5đ)

Cho  nhọn , OA là tia phân giác của . Vẽ tại K,  tại H.

a)     Chứng minh  và  cân.

b)    Tia KA cắt tia  tại F, tia HA cắt tia tại E. Chứng minh  và AK < AF.

c)     Chứng minh KH // EF.

d)    Gọi I là trung điểm của  EF, chứng minh  ba điểm  O, A, I thẳng hàng.

 

-Hết-