Trường THCS Đức Trí

GV: Phan Hoàng Ân                                               

ĐỀ THAM KHẢO KIỂM TRA HỌC KÌ II_TOÁN 7

NĂM HỌC 2016 - 2017

Bài 1. (2đ) Điểm kiểm tra 15 phút môn Toán của học sinh lớp 7A được giáo viên ghi lại ở bảng sau:

3

7

8

9

8

7

5

9

10

6

8

8

5

7

5

6

8

4

7

9

7

6

9

8

3

9

7

9

5

8

 

a) Lập bảng tần số, tính giá trị trung bình cộng.

b) Tìm mốt của dấu hiệu.

Bài 2. (1,5đ) Cho A = (ab2)2.x2y3  và B = (abx2y)2 (a, b là hằng số)

a) Tính C = A.B

b) Xác định phần hệ số, biến, bậc của C.

Bài 3. (3đ) Cho A(x) = 5x – 4x3 + 3x4 – x2 +1  và B(x) = 4x3 – 7x + x2 – 3x4 +1

a) Tính C(x) = A(x) + B(x). Tìm nghiệm của C(x).

b) Tính D(x) = A(x) – B(x).

c) Cho số tự nhiên a thỏa: 30.a + 6 + 2016a  là số nguyên tố. Số tự nhiên a có phải là nghiệm của D(x) không? Vì sao?

Bài 4. Cho tam giác ABC vuông tại A, có AC = 9cm, BC = 15cm.

a) Tính độ dài cạnh AB? So sánh góc B và góc C.

b) Gọi M là trung điểm của AB, đường trung trực của AB cắt BC tại N.
     CM:  , từ đó suy ra tam giác ANB là tam giác cân.

c) Đường thẳng qua B song song với AC cắt CM tại K.
      CM: , từ đó suy  ra 

d) NK cắt AB tại I. Tính độ dài IM?