Lý thuyết Tác dụng của dòng điện An toàn khi sử dụng điện

1. Tác dụng nhiệt và tác dụng phát sáng

   - Dòng điện đi qua mọi vật dẫn thông thường, đều làm cho vật dẫn nóng lên. Nếu vật dẫn nóng lên tới nhiệt độ cao thì phát sáng

   - Dòng điện có thể làm sáng bóng đèn bút thử điện và đèn điôt phát quang mặc dù các đèn này chưa nóng tới nhiệt độ cao

2. Tác dụng từ

   - Dòng điện có tác dụng từ vì nó có thể làm quay kim nam châm

3. Tác dụng hóa học

   - Dòng điện có tác dụng hóa học, chẳng hạn khi cho dòng điện đi qua dung dịch muối đồng thì nó tách đồng ra khỏi dung dịch, tạo thành lớp đồng bám trên thỏi than nối với cực âm

4. Tác dụng sinh lí

   - Dòng điện có tác dụng sinh lý khi di qua cơ thể người và các động vật

5. An toàn khi sử dụng điện

   - Cơ thể người là một vật dẫn điện. Dòng điện với cường độ 70mA trở lên đi qua cơ thể người hoặc làm việc với hiệu điện thế 40V trở lên là nguy hiểm với cơ thể

   - Cầu chì tự động ngắt mạch khi dòng điện có cường độ tăng quá mức, đặc biệt khi đoản mạch

- Phải thực hiện các quy tắc an toàn khi sử dụng điện


Trắc nghiệm Vật Lí 7 Tác dụng của dòng điện An toàn khi sử dụng điện (phần 1)

Câu 326: Điền từ thích hợp vào chỗ trống:

Vật dẫn điện…………khi…………….chạy qua

A. Nóng lên, có dòng điện

B. Nóng lên, không có dòng điện

C. Không nóng lên, có dòng điện

D. Cả ba câu đều sai

Câu 327: Sắp xếp theo thứ tự các chất có nhiệt độ nóng chảy tăng dần

A. Vonfram, thép, đồng, chì

B. Chì, đồng, thép, vonfram

C. Chì, thép, đồng, vonfram

D. Thép, đồng, chì, vonfram

Câu 328: Chọn câu phát biểu sai

A. Tác dụng nhiệt của dòng điện là làm cho vật dẫn điện nóng lên

B. Vật dẫn điện nóng lên khi có dòng điện chạy qua

C. Dòng điện có tác dụng phát sáng

D. Tác dụng phát sáng của dòng điện là làm cho vật dẫn điện nóng lên tới nhiệt độ cao và phát sáng

Câu 329: Chọn câu trả lời đúng

Bóng đèn tròn trong gia đình phát sáng là do:

A. Tác dụng nhiệt của dòng điện

B. Tác dụng phát sáng của dòng điện

C. Vừa tác dụng nhiệt, vừa tác dụng phát sáng

D. Dựa trên các tác dụng khác

Câu 330. Chọn câu trả lời đúng

Bóng đèn huỳnh quang trong gia đình phát sáng là do

A. Tác dụng nhiệt của dòng điện

B. Tác dụng hóa học của dòng điện

C. Dựa trên tác dụng từ của dòng điện

D. Cả A, B, C đều sai

Câu 331: Chọn câu trả lời đúng

Thiết bị điện nào sau đây hoạt động không dựa trên tác dụng nhiệt của dòng điện:

A. Bếp điện   B. Bàn ủi

C. Nồi cơm điện   D. Quạt máy

Câu 332: Chọn câu trả lời đúng

Khi đèn điôt phát quang phát sáng thì có:

A. Dòng điện chạy từ bản cực âm sang bản cực dương của đèn

B. Dòng điện chạy từ bản cực dương sang bản cực âm của đèn

C. Dòng điện chạy từ bản cực này sang bản cực kia của đèn

D. Không có dòng điện chạy vào các bản cực của đèn

Câu 333: Chọn phát biểu sai

A. Bóng đèn tròn phát sáng là do dòng điện chạy qua dây tóc, làm dây tóc nóng tới nhiệt độ cao và phát sáng

B. Bóng đèn bút thử điện phát sáng là do dòng điện chạy qua chất khí trong bóng đèn, làm chất khí này nóng lên và phát sáng

C. Bóng đèn huỳnh quang phát sáng là do dòng điện kích thích lớp bột phát quang được phủ bên thành trong bóng đèn phát sáng

D. Điôt phát quang phát sáng là do các bản cực nóng lên và phát sáng

Câu 334: Chọn câu trả lời đúng

Tác dụng nhiệt của dòng điện trong thiết bị nào sau đây là có ích:

A. Bàn ủi

B. Máy sấy tóc

C. Lò nướng điện

D. Cả A, B,C đều đúng

Câu 335: Chọn câu trả lời đúng

Tác dụng hóa học của dòng điện trong thiết bị nào sau đây là có ích:

A. Tivi   B. Bể mạ đi

C. Cầu chì   D. Đầu DVD

Câu 336: Chọn câu trả lời đúng

Trong các thiết bị điện trong gia đình, điôt phát quang có thể có trong các thiết bị nào sau đây?

A. Đèn báo trên TV

B. Đèn báo trên ổn áp điện

C. Đèn báo trên máy vi tính

D. Cả ba câu đều đúng

Câu 337: Chọn câu trả lời đúng

Cầu chì có tác dụng gì trong mạch điện ở nhà?

A. Ngắt mạch điện khi có sự cố chập điện

B. Trang trí cho đẹp các bảng điện

C. Bảo vệ an toàn cho các thiết bị điện

D. Câu A và C đúng

Câu 338: Chọn câu trả lời đúng

Băng kép hoạt động dựa trên tác dụng gì của dòng điện?

A. Tác dụng phát sáng

B. Tác dụng nhiệt

C. Tác dụng từ

D. Tác dụng hóa học

Câu 339: Chọn câu trả lời đúng

Quan sát bếp điện khi hoạt động và cho biết có những tác dụng nào của dòng điện?

A. Tác dụng từ

B. Tác dụng nhiệt

C. Tác dụng phát sáng

D. Câu B và C đúng

Câu 340: Chọn câu trả lời đúng

Dùng một sợi dây đồng nối liền hai cực của một cục pin còn đang sử dụng. Cục pin sẽ nóng dần lên. Điều này là do tác dụng nào của dòng điện?

A. Tác dụng từ

B. Tác dụng nhiệt

C. Tác dụng hóa học

D. Tác dụng sinh lí

Câu 341: Chọn câu trả lời đúng

Chuông điện hoạt động dựa trên tác dụng nào của dòng điện?

A. Tác dụng phát sáng

B. Tác dụng nhiệt

C. Tác dụng từ

D. Tác dụng hóa học

Câu 342: Chọn câu trả lời đúng

Tác dụng sinh lí của dòng điện khi đi qua cơ thể người là:

A. Làm các cơ co giật

B. Làm tim ngừng đập

C. Làm tê liệt thần kinh

D. Cả ba câu trên

Câu 343: Điền từ thích hợp vào chỗ trống

Dòng điện đi qua dung dịch muối đồng làm cho thỏi than nối với………..được phủ một lớp đồng. Điều này chứng tỏ dòng điện có tác dụng……….

A. Cực dương, tác dụng hóa học

B. Cực âm, tác dụng nhiệt

C. Cực âm, tác dụng hóa học

D. Cực dương, tác dụng từ

Câu 344: Chọn câu trả lời đúng

Trong quá trình sạc pin cho điện thoại di động. Dòng điện có các tác dụng gì?

A. Tác dụng nhiệt

B. Tác dụng từ

C. Tác dụng hóa học

D. Câu A và C đúng

Câu 345: Chọn câu trả lời đúng

Trong các quá trình sau, quá trình nào không ứng dụng tác dụng hóa học của dòng điện:

A. Sơn tĩnh điện

B. Mạ kim loại

C. Sạc pin

D. Nạp điện cho bình ắc – qui

Câu 346: Chọn câu trả lời đúng

Các thiết bị nào sau đây ứng dụng tác dụng từ của dòng điện:

A. Quạt điện

B. Máy bơm điện

C. Chuông điện

D. Cả A, B, C đều đúng

Câu 347: Chọn câu trả lời đúng

Tác dụng nào dùng để chế tạo nam châm điện và các thiết bị đóng ngắt tự động

A. Tác dụng từ

B. Tác dụng sinh lí

C. Tác dụng hóa học

D. Tác dụng phát sáng

Câu 348: Chọn câu trả lời đúng

Trong bệnh viện, khi cấp cứu bệnh nhân có tim ngừng đập, bác sĩ hay sử dụng kĩ thuật sốc tim. Kĩ thuật này dựa trên tác dụng nào của dòng điện?

A. Tác dụng từ

B. Tác dụng sinh lí

C. Tác dụng nhiệt

D. Tác dụng hóa học

Câu 349: Chọn câu trả lời đúng

Quan sát hoạt động của chiếc quạt máy ở nhà, hãy cho biết nó hoạt động dựa trên tác dụng nào của dòng điện:

A. Tác dụng từ

B. Tác dụng nhiệt

C. Tác dụng hóa học

D. Cả A và B đúng

Câu 350: Chọn câu trả lời đúng

Dòng điện không có tác dụng nào dưới đây?

A. Làm tê liệt thần kinh

B. Làm quay kim nam châm

C. Làm nóng dây dẫn

D. Hút các vụn giấy

Câu 351: Chọn câu trả lời đúng

Khi cho dòng điện chạy qua cuộn dây dẫn quấn quanh lõi sắt non thì cuộn dây này có thể hút:

A. Các vụn nhôm

B. Các vụn sắt

C. Các vụn đồng

D. Các vụn giấy viết

Câu 352: Chọn câu trả lời đúng

Chuông điện hoạt động là do:

A. Tác dụng nhiệt của dòng điện

B. Tác dụng từ của thỏi nam châm (nam châm vĩnh cửu)gắn trong chuông điện thoại

C. Tác dụng từ của dòng điện

D. Tác dụng hút và đẩy của các vật bị nhiễm điện

Câu 353: Chọn câu trả lời đúng

Tác dụng hóa học của dòng điện khi đi qua dung dịch muối đồng sunfat được biểu hiện ở chỗ:

A. Làm dung dịch này nóng lên

B. Làm dung dịch này bay hơi nhanh hơn

C. Làm biến đổi màu của hai thỏi than nối với hai cực của nguồn điện được nhúng trong dung dịch này

D. Làm biến đổi màu thỏi than nối với cực âm của nguồn điện được nhúng trong dung dịch này

Câu 354: Chọn câu trả lời đúng

Hiện tượng đoản mạch xảy ra khi:

A. Mạch điện có dây dẫn ngắn

B. Mạch điện bị nối tắt bằng dây đồng giữa hai cực của nguồn điện

C. Mạch điện dùng pin hay acquy để thắp sáng đèn

D. Mạch điện không có cầu chì

Câu 355: Điền từ thích hợp vào chỗ trống

Khi đoản mạch, dòng điện trong mạch có cường độ……………

A. Rất nhỏ

B. Rất lớn

C. Nhỏ hay lớn tùy từng loại mạch

D. Không thay đổi

Câu 356: Chọn phát biểu sai

A. Dòng điện có tác dụng sinh lí

B. Cơ thể con người là vật dẫn điện, do đó dòng điện có thể đi qua

C. Dòng điện nào cũng gây nguy hiểm cho con người

D. Dòng điện có hiệu điện thế dưới 40 V không gây nguy hiểm cho người

Câu 357: Chọn câu trả lời đúng

Các quy tắc an toàn khi sử dụng điện:

A. Chỉ làm thí nghiệm với các nguồn điện có hiệu điện thế dưới 40 V

B. Phải sử dụng các dây dẫn có vỏ bọc cách điện

C. Không được tự ý chạm vào mạng điện dân dụng và các thiết bị điện nếu chưa biết rõ cách sử dụng

D. Cả ba câu trên đều đúng

Câu 358: Chọn câu trả lời đúng

Khi cầu chì trong nhà bị đứt ta có thể:

A. Dùng dây đồng thay thế

B. Dùng dây nhôm thay thế

C. Dùng dây kẽm thay thế

D. Cả A, B, C đều sai

Câu 359: Chọn câu trả lời đúng

Khi cầu chì bị đứt, có người bảo rằng dùng giấy bạc trong gói thuốc lá chẹ vào trong cầu chì cũng được. Theo em là đúng hay sai? Giải thích

A. Đúng, vì giấy bạc có một lớp nhôm trắng mỏng có thể dẫn điện được

B. Đúng, vì làm như vậy mạch điện sẽ kín

C. Đúng, vì nhôm nóng chảy ở nhiệt độ cao hơn chì

D. Sai, vì giấy bạc ngoài lớp nhôm trắng mỏng còn có một lớp giấy rất dễ gây cháy

Câu 360: Chọn câu trả lời đúng

Mạch điện dân dụng gồm có dây nóng và dây nguội. Cách nào sau đây không nên dùng để phân biệt hai dây này

A. Dùng tay để thử

B. Dùng bút thử điện

C. Dùng vôn kế đo

D. Cả A, B và C đều không nên dùng

Câu 361: Chọn câu trả lời đúng

Trường hợp nào sau đây không đảm bảo an toàn khi sử dụng điện:

A. Thả diều gần đường dây điện

B. Phơi quần áo lên dây điện

C. Dùng tay ướt để bật hoặc cắm điện

D. Cả ba trường hợp trên

Câu 362: Chọn câu trả lời đúng

Dấu hiệu nào của bút thử điện cho biết được dây nóng hay dây nguội

A. Dây nóng sẽ làm bóng đèn bút thử điện sáng

B. Dây nóng sẽ làm bóng đèn bút thử điện đứt

C. Dây nguội không làm bóng đèn bút thử điện sáng

D. Câu A và C đúng

Câu 363: Chọn câu trả lời đúng

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 7 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 7

Cho mạch điện như hình 10.1. Trên cầu chì có ghi 1A, biết cường độ dòng điện qua mỗi bóng đèn là 481 mA. Ba bóng đèn đều giống nhau. Điều gì xảy ra khi bật nốt công tắc còn lại? Giải thích?

A. Cả ba bóng đều không sáng do cầu chì bị đứt vì cường độ dòng điện trong mạch chính lớn hơn 1A

B. Bóng đèn thứ ba vẫn sáng bình thường

C. Ba bóng đèn sáng yếu hơn

D. Bóng đèn thứ ba sáng, còn hai bóng đèn trên tắt

Câu 364: Chọn câu trả lời đúng

Khi dây điện bị hở, cách nào sau đây sẽ giữ an toàn điện

A. Dùng băng keo (loại băng keo cách điện) quấn lại

B. Dùng vải khô bọc lại

C. Dùng túi nilon bọc lại

D. Cả ba câu trên đều được

Câu 365: Chọn câu trả lời đúng

Dòng điện có cường độ tới hạn là bao nhiêu (ở mạng điện sinh hoạt trong gia đình) làm co cơ rất mạnh, không thể duỗi tay khỏi dây điện khi chạm phải?

A. 1mA   B. 10mA

C. 5A   D. 10A

Câu 366: Chọn câu trả lời đúng

Dòng điện có cường độ tới hạn và hiệu điện thế tới hạn lên cơ thể người là bao nhiêu làm cho tim ngừng đập?

A. 10mA, 40 V

B. 10mA, 4 V

C. 70mA, 40 V

D. 7 A, 400 V

Câu 367: Chọn câu trả lời đúng

Tác dụng của cầu dao giống thiết bị nào sau đây

A. Như một chiếc công tắc

B. Như một chiếc cầu chì

C. Như một công tơ điện

D. Cả A và B đều đúng

Câu 368: Chọn câu trả lời đúng

Trong những trường hợp sau, trường hợp nào không vi phạm quy tắc an toàn điện

A. Xây nhà dưới các đường dây điện cao thế

B. Cầm nắm bằng tay không một sợi dây diện đang có dòng điện chạy qua

C. Leo trèo các cột điện cao thế

D. Đi dép nhựa, dùng kìm điện có tay cầm bằng cao su cách điện tốtHướng dẫn giải và Đáp án

Câu 326:

Vật dẫn điện nóng lên khi có dòng điện chạy qua

Đáp án: A

Câu 327:

Thứ tự các chất có nhiệt độ nóng chảy tăng dần: Chì, đồng, thép, vonfram

Đáp án: B

Câu 328:

Tác dụng phát sáng của dòng điện không nhất thiết phải làm cho vật dẫn điện nóng lên tới nhiệt độ cao và phát sáng. Ví dụ: đèn nêon => câu sai D

Đáp án: D

Câu 329:

Bóng đèn tròn trong gia đình phát sáng là do vừa tác dụng nhiệt, vừa ác dụng phát sáng

Đáp án: C

Câu 330:

Bóng đèn huỳnh quang phát sáng là do dòng điện kích thích lớp bột phát quang được phủ bên thành trong bóng đèn phát sáng => A, B, C đều sai

Đáp án: D

Câu 331:

Quạt máy là thiết bị điện hoạt động không dựa trên tác dụng nhiệt của dòng điện

Đáp án: D

Câu 332:

Khi đèn điôt phát quang phát sóng thì có dòng điện chạy từ bản cực dương sang bản cực âm của đèn

Đáp án: B

Câu 333:

Điôt phát quang phát sáng là do dòng điện chạy từ bản cực dương sang bản cực âm của đèn làm đèn phát sáng => câu sai D

Đáp án: D

Câu 334:

Tác dụng nhiệt của dòng điện trong các thiết bị sau là có ích: bàn ủi, máy sấy tóc, lò nướng điện

Đáp án: D

Câu 335:

Tác dụng hóa học của dòng điện là có ích trong bể mạ điện

Đáp án: B

Câu 336:

Trong các thiết bị điện trong gia đình, điôt phát quang có thể có trong các thiết bị:

   -Đèn báo trên TV

   -Đèn báo trên ổn áp điện

   -Đèn báo trên máy vi tính

Đáp án: D

Câu 337: Cầu chì có tác dụng trong mạch điện ở nhà:

   -Ngắt mạch điện khi có sự cố chập điện

   -Bảo vệ an toàn cho các thiết bị điện

Đáp án: D

Câu 338: Băng kép hoạt động dựa trên tác dụng nhiệt của dòng điện

Đáp án: B

Câu 339:

Bếp điện khi hoạt động tác dụng nhiệt và tác dụng phát sáng của dòng điện => câu D đúng

Đáp án: D

Câu 340:

Dùng mộ sợi dây đồng nối liền hai cực của một cực pin còn đang sử dụng. Cục pin sẽ nóng dần lên. Đó là do tác dụng nhiệt của dòng điện

Đáp án: B

Câu 341:

Chuông điện hoạt động dựa trên tác dụng từ của dòng diện

Đáp án: C

Câu 342:

Tác dụng sinh lý của dòng điện khi đi qua cơ thể người là:

   -Làm các cơ co giật

   -Làm tim ngừng đập

   -Làm tê liệt thần kinh

Đáp án: D

Câu 343:

Dòng điện đi qua dung dịch muối đồng làm cho thỏi than nối với cực âm được phủ một lớp đồng. Điều này chứng tỏ dòng điện có tác dụng hóa học

Đáp án: C

Câu 344:

Trong quá trình sạc pin cho điện thoại di động. Dòng điện có các tác dụng nhiệt và tác dụng hóa học

Đáp án: D

Câu 345:

Trong các quá trình sau, quá trình sơn tĩnh điện không ứng dụng tác dụng hóa học của dòng điện

Đáp án: A

Câu 346:

Các thiết bị ứng dụng tác dụng từ của dòng điện:

Quạt điện, máy bơm điện, chuông điện

Đáp án: D

Câu 347:

Tác dụng từ dùng để chế tạo nam châm điện và các thiết bị đóng ngắt tự động

Đáp án: A

Câu 348:

Trong bệnh viện, khi cấp cứu bệnh nhân, có tim ngừng đập, bác sĩ hay sử dụng kĩ thuật sốc tim. Kĩ thuật này dựa trên tác dụng sinh lí của dòng điện

Đáp án: B

Câu 349:

Hoạt động của chiếc quạt máy ở nhà, dựa trên tác dụng từ của dòng điện

Đáp án: A

Câu 350:

Dòng điện không có tác dụng hút các vụn giấy

Đáp án: D

Câu 351:

Khi cho dòng điện chạy qua cuộn dây dẫn quấn quanh lõi sắt non thì cuộn dây này có thể hút các vụn sắt

Đáp án: B

Câu 352:

Chuông điện hoạt động là do tác dụng từ của dòng điện

Đáp án: C

Câu 353:

Tác dụng hóa học của dòng điện khi đi qua dung dịch muối đồng sunfat được biểu hiện ở chỗ làm biến đổi màu thỏi than nối với cực âm của nguồn điện được nhúng trong dung dịch này

Đáp án: D

Câu 354:

Hiện tượng đoản mạch xảy ra khi mạch điện bị nối tắt bằng dây đồng giữa hai cực của nguồn điện

Đáp án: B

Câu 355:

Khi đoản mạch, dòng điện trong mạch có cường độ rất lớn

Đáp án: B

Câu 356:

Dòng điện có hiệu điện thế dưới 40 V không gây nguy hiểm cho người => câu C sai

Đáp án: C

Câu 357:

Các quy tắc an toàn khi sử dụng điện:

   -Chỉ làm thí nghiệm với các nguồn điện có hiệu điện thế dưới 40V

   -Phải sử dụng các dây dẫn có vỏ bọc cách điện

   -Không được tự ý chạm vào mạng điện dân dụng và các thiết bị điện nếu chưa biết rõ cách sử dụng

Đáp án: D

Câu 358:

Khi cầu chì trong nhà bị đứt ta nối lại bằng dây chì chứ không thể thay bằng dây đồng, nhôm, kẽm hay bất cứ một chất nào có nhiệt độ nóng chảy cao hơn chì

Đáp án: D

Câu 359:

Khi cầu chì bị đứt, không thể dùng giấy bạc trong gói thuốc lá chèn vào trong cầu chì vì giấy bạc ngoài lớp nhôm tráng mỏng còn có một lớp giấy rất dễ gây cháy

Đáp án: D

Câu 360:

Mạch điện dân dụng gồm có dây nóng và dây nguội. Cách không nên dùng để phân biệt hai dây này là dùng tay để thử

Đáp án: A

Câu 361:

Trong trường hợp nào sau đây không đảm bảo an toàn khi sử dụng điện:

   -Thả diều gần đường dây điện

   -Phơi quần áo lên dây điện

   -Dùng tay ướt để bật hoặc cắm điện

Đáp án: D

Câu 362:

Dấu hiệu của bút thử điện cho biết được dây nóng hay dây nguội:

   -Dây nóng sẽ làm bóng đèn bút thử điện sáng

   -Dây nguội sẽ không làm bóng đèn bút thử điện sáng

Đáp án: D

Câu 363:

Cả ba bóng đều không sáng do cầu chì bị đứt vì cường độ dòng điện trong mạch chính lớn hơn 1A

Đáp án: A

Câu 364:

Khi dây điện bị hở, cách giữ an toàn điện:

   -Dùng bang keo đen (loại băng keo cách điện) quấn lại

   -Dùng vải khô bọc lại

   -Dùng nilon bọc lại

Đáp án: D

Câu 365:

Dòng điện có cường độ tới hạn là 10 mA (ở mạng điện sinh hoạt trong gia đình) làm co cơ rất mạnh, không thể duỗi tay khỏi dây điện khi chạm phải

Đáp án: B

Câu 366:

Dòng điện có cường độ tới hạn 70 mA và hiệu điện thế tới hạn 40V lên cơ thể người là bao nhiêu làm cho tim ngừng đập

Đáp án: C

Câu 367:

Câu A đúng vì khi ta ngắt cầu dao thì các thiết bị điện trong nhà sẽ không hoạt động được, đặc điểm này của cầu dao giống như một công tắc tổng

Câu B cũng đúng vì trong cầu dao có hai dây chì nối bên trong, nó hoạt động tương tự như một chiếc cầu chì

Câu C sai vì cầu dao không thể cho biết số điện mà các thiết bị điện đã tiêu thụ do đó nó không thể đóng vai trò như một công tơ điện

Đáp án: D

Câu 368:

Trường hợp nào không vi phạm quy tắc an toàn điện:

Đi dép nhựa, dùng kìm điện có tay cầm bằng cao su cách điện tốt

Đáp án: D