Đề cương thi kiểm tra giữa học kì 1 môn tin học lớp 6, trường THCS Phước Nguyên, TP Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 2020-2021
TRƯỜNG THCS PHƯỚC NGUYÊN TỔ LÍ – HÓA – SINH – TIN – CN ĐỀ CƯƠNG KIỂM TRA GIỮA HKI TIN HỌC 6 NĂM HỌC 2020 – 2021 I. Tự luận 1. Thông tin là gì? Các dạng thông tin cơ bản Là tất cả những gì đem lại sự hiểu biết về thế giới xung quanh và về chính con người Vd: ............................................................................................................................................... Các dạng thông tin cơ bản: -Dạng văn bản -Dạng hình ảnh -Dạng âm thanh 2. Cấu trúc chung của máy tính gồm nhũng khối chức năng nào? Chức năng của CPU? * Gồm 3 khối chức năng chủ yếu :Bộ xử lý trung tâm(CPU), bộ nhớ , thiết bị vào/ra. * Bộ xử lí trung tâm (CPU) có thể được coi là bộ não của máy tính. CPU thực hiện tính toán, điều khiển, phối hợp mọi hoạt động của máy tính theo sự chỉ dẫn của chương trình. 3. Bộ nhớ có mấy loại? Nêu cụ thể từng loại -Bộ nhớ gồm 2 loại: +Bộ nhớ trong (Ram, Rom) +Bộ nhớ ngoài (Đĩa cứng,đĩa mềm, đĩa CD/DVD, flash(USB),…) 4. Phần mềm có mấy loại? Nêu cụ thể từng loại. VD. -Có 2 loại phần mềm: +Phần mềm hệ thống :là chương trình tổ chức việc điều phối,quản lý các bộ phận chức năng của máy tính sao cho chúng hoạt động 1 cách nhịp nhàng và chính xác. Phần mềm hệ thống quan trọng nhất là hệ điều hành VD:Hệ điều hành Windows, MS DOS, LINUX, UNIX…. +Phần mềm ứng dụng là chương trình đáp ứng những yêu cầu ứng dụng cụ thể. VD:Phần mềm soạn thảo văn bản (Word), phần mềm đồ hoạ (Paint), các Game . 5. Mô hình quá trình xử lý thông tin Thông tin vào Xử Lý Thông tin ra 6. Một số khả năng của máy tính: Máy tính là 1 công cụ đa dụng và có những khả năng to lớn: -Khả năng tính toán nhanh -Tính toán với độ chính xác cao. -Khả năng lưu trữ lớn. -Khả năng làm việc không mệt mỏi. 7. Có thể dùng máy tính điện tử vào những việc gì? - Thực hiện các tính toán - Tự động hoá các công việc văn phòng - Hỗ trợ công tác quản lí - Công cụ học tập và giải trí - Điều khiển tự động và robot - Liên lạc, tra cứu và mua bán trực tuyến Hãy khoanh tròn và ghi vào phần trả lời chữ cái đứng trước câu trả lời đúng 1. Để máy tính có thể xử lí, thông tin cần được biểu diễn dưới dạng : A. Dãy byte B. Dãy số C. Dãy bít D. Dãy kí hiệu 2. Cấu trúc chung của máy tính theo Von Neumann bao gồm: Bộ xử lí trung tâm , bộ nhớ và … A. Thiết bị vào B. Thiết bị vào/ra C. CPU D. Cả B, C 3. Phần mềm máy tính là các ……… A. Thiết bị vật lí B. Chương trình máy tính C. Thiết bị vào D. Thiết bị ra 4. Nháy chuột có nghĩa là: A. Nhấn nhanh nút chuột trái và thả tay B. Nhấn nhanh nút chuột phải và thả tay C. Nhấn nhanh hai lần liên tiếp nút chuột trái D. Nhấn nhanh hai lần liên tiếp nút chuột phải 5. Phần mềm học gõ 10 ngón là phần mềm: A. Rapid Typing B. Mouse Skills C. Solar System.exe D. Đáp án khác 6. Hạn chế lớn nhất của máy tính hiện nay là A. Khả năng lưu trữ còn hạn chế B. Khả năng tính toán chính xác C. Không có khả năng tư duy như con người D. Kết nối Internet còn chậm 7. Nháy đúp chuột là A. Nhấn nhanh hai lần liên tiếp nút trái chuột B. Nhấn nhanh nút trái chuột và thả tay C. Nhấn nhanh nút phải chuột và thả tay D. Nhấn và giữ nút trái chuột 8. Bộ phận nào dưới đây được gọi là “bộ não” của máy tính? A. Bộ xử lí trung tâm B. Bộ nhớ ngoài C. Thiết bị tính toán trong máy tính D.Bộ nhớ trong 9. Khi tắt nguồn điện của máy tính, dữ liệu trên các thiết bị nào dưới đây sẽ bị xoá? A. ROM B. USB C. Bộ nhớ trong (RAM) D. Đĩa cứng 10. Trong các đơn vị đo dung lượng nhớ dưới đây, đơn vị nào lớn nhất? A. Byte B. Megabyte C. Gigabyte D. Kilobyte 11. Trên bàn phím có các phím điều khiển như: A. Capclock, Tab, Enter, Ctrl, Alt,…. C. New, Open, Cut, Paste,… B. Fille, Edit, View, Insert,…. D. Bold, Italic, Underline… 12. Để luyện tập sử dụng chuột với phần mềm Mouse Skills gồm mấy mức? A. 2 mức B. 3 mức C. 4 mức D. 5 mức 13. Máy tính có thể là: A. Quét nhà B. Rửa chén C. Công cụ học tập và giải trí D. Kết nối Internet không được 14. Khu vực chính của bàn phím bao gồm mấy hàng phím? A. 2 hàng. B. 4 hàng. C.5 hàng. D. 6 hàng. 15. Phần Phần mềm luyện tập với chuột có tên là phần mềm: A. Mario B. Mouse Skills C. Solar System.exe D. Đáp án khác 16. Thiết bị dùng để di chuyển con trỏ chuột trên màn hình máy tính là : A. Modem. B. CPU. C. Chuột. D. Bàn phím. 17. Quá trình xử lí thông tin gồm mấy bước. A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 18. Các thiết bị nhập của máy tính gồm A. Máy in, màn hình B. Bàn phím, chuột. C. Cả A, B đúng. D. Cả A, B sai. 19. Phần mềm nào không phải là phần mềm hệ thống? A. Microsoft Word B. Windows NT C. Windows 98 D. LINUX 20. Bộ phận nào dưới đây được gọi là “bộ não” của máy tính? A. Bộ xử lý trung tâm (CPU) B. Bộ lưu điện (UPS) C. Bộ nhớ trong (RAM) D. Bộ nhớ chỉ đọc (ROM)

Nhận xét