Tin Học Dành Cho Trung Học Cơ Sở Lớp 7 Quyển 2

 
Cuốn Tin học dành cho Trung học cơ sở quyển 2 – Lớp 7 nằm trong bộ sách giáo khoa Tin học THCS dành cho các em học sinh các lớp 6, 7, 8. 9 được biên soạn theo chương trình mới nhất của Bộ giáo dục & Đào tạo, nhằm giúp các em tiếp cận với máy tính, công nghệ thông tin, dữ liệu…Nhận xét