Google meet - 1. Hướng dẫn cách tham gia lớp học trực truyến google meet

 


Video Google meet - Hướng dẫn cách tham gia lớp học trực truyến google meet

https://www.youtube.com/watch?v=gvJkhlsRuAc


Nhận xét