Siddhartha: kể về 1 chàng thanh niên Bà La Môn sống vào thời Đức Phật đã đắc đạo nhưng chưa tạ thế, a ta kiên quyết từ giã người cha già tôn kính để đi tìm "bản ngã" của mình, qua đó cậu ta gặp:

- đi cùng người bạn chí thân

- Đức Phật và tranh luận nảy lửa với Đức Phật

- giai nhân tuyệt sắc hành nghề kỹ nữ (có vs người này 1 đức con trai)

- siêu con buôn, giàu nhất

- thế giới ăn chơi, cờ bạc, . . .

- người đưa đò, . . . .

- , . . .

đọc quyển này nhớ tự nhiên nhớ lại quyển "Nhà Giả Kim"