Nghĩ từ trái tim: "sự cảm nhận" của tác giả là BS Đỗ Hồng Ngọc về Tâm Kinh của Đức Phật