Cuốn sách Ôn tập hình học 7 do tác giả Nguyễn Ngọc Đạm – Vũ Dương Thụy biên soạn nhằm cung cấp cho các em học sinh lớp 7 cuốn tài liệu hay để ôn tập, làm quen với các phương pháp giải các bài toán hình học.

Sách đặc biệt đề cập đến hầu hết các vấn đề cơ bản của chương trình toán 7, thông qua cuốn sách các em học sinh có thêm tài liệu tự ôn tập và hệ thống hoá các kiến thức cơ bản, nâng cao năng lực giải toán chuẩn bị cho các kỳ thi học kỳ, thi học sinh giỏi.