Cuốn Học tốt Tin học dành cho Trung học cơ sở quyển 2 – Lớp 7 nằm trong bộ sách Học tốt môn Tin học THCS dành cho các em học sinh các lớp 6, 7, 8. 9 được biên soạn theo chương trình của Bộ giáo dục & Đào tạo, sách bám sát sách giáo khoa, nhằm hệ thống các kiến thức quan trọng của từng đơn vị học bài, giúp các em nắm chắc các vấn đề cốt lõi, ngoài ra sách bổ sung các dạng bài tập cơ bản và nâng cao (kèm đáp án) để các em luyện tập nâng cao kiến thức của mình, cũng như hiểu sâu hơn về lý thuyết, ứng dụng tin học.