Cuốn sách “Đề kiểm tra định kỳ Toán 7” của tác giả Nguyễn Văn Chi biên soạn nhằm giúp các em học sinh lớp 7 củng cố kiến thức, nâng cao kiến thức bộ môn toán.

Cuốn sách gồm 2 phần:

Phần thứ nhất đề bài

  • A.Đề kiểm tra một tiết
  • B.Đề kiểm tra học kỳ 1
  • C.Đề kiểm tra học kỳ 2

Phần thứ hai bài giải và đáp án

  • A.Đề kiểm tra một tiết
  • B.Đề kiểm tra học kỳ 1
  • C.Đề kiểm tra học kỳ 2