Đề thi học kì 1 lớp 5 năm 2022,2021, 2020 của các môn Toán, Lý, Hóa                        

Đề thi học kì 1 lớp 5 môn Toán

Đề thi giữa học kì 1 lớp 5 môn Tiếng Việt

Đề thi học kì 1 lớp 5 môn Anh

Đề thi học kì 1 lớp 5 môn Lịch sử và Địa lí

Đề thi học kì 1 lớp 5 môn Khoa học