Đề thi học kì 1 lớp 4 năm 2022,2021, 2020 của các môn Toán, Lý, Hóa                        

Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán

Đề thi giữa học kì 1 lớp 4 môn Tiếng Việt

Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Anh

Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Khoa học

Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Lịch sử và Địa lí