Đề thi giữa học kì 2 lớp 8 năm 2022,2021, 2020 của các môn Toán, Lý, Hóa                        

Đề thi giữa học kì 2 lớp 8 môn Toán                           Đề thi giữa học kì 2 lớp 8 môn Lý

Đề thi giữa học kì 2 lớp 8 môn Hóa