Đề thi giữa học kì 1 lớp 7 năm 2022,2021, 2020 của các môn Toán, Lý                        

Đề thi giữa học kì 1 lớp 7 môn Toán                           Đề thi giữa học kì 1 lớp 7 môn Khoa học tự nhiên