Đề thi giữa học kì 1 lớp 1 năm 2022,2021, 2020 của các môn Toán, Lý                        

Đề thi giữa học kì 1 lớp 1 môn Toán

Đề thi giữa học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt

Đề thi giữa học kì 1 lớp 1 môn Anh