Download :
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Jaems.ProjectCreationRPG&hl=vi&gl=US

Kiếm sĩ chinh phục vì hòa bình thế giới 13 tòa tháp.

Tuyệt chiêu của kiếm sĩ phụ thuộc vào vũ khí

Quái ở tháp đầu tiên

Cửa hàng trang bị và thuốc


Đánh boss cuối ở mỗi tầng tháp tháp

Túi đồ nhân vật