Các Dạng Toán Điển Hình 7 – Lê Đức

 
Cuốn sách “Các Dạng Toán Điển Hình 7” của tác giả Lê Đức được biên soạn theo nội dung chương trình của sách giáo khoa mới. Sách bao gồm các bài toán được tuyển chọn có chọn lọc nhằm hoàn thiện kiến thức cơ bản và nâng cao kĩ năng giải Toán.

Các Dạng Toán Điển Hình 7 bao gồm 2 phần chính với 7 chương như sau:

Phần Đại Số

  • Chương I: Số hữu tỉ, Số thực
  • Chương II: Hàm số và đồ thị
  • Chương III: Thống kê
  • Chương IV: Biểu thức đại số

Phần Hình Học

  • Chương I: Đường thẳng vuông góc, Đường thẳng song song
  • Chương II: Tam giác
  • Chương III: Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác, Các đường đồng quy của tam giác.


Nhận xét