Đừng Hỏi Em  - Mỹ Tâm

https://www.youtube.com/watch?v=Z4HivEWoXGE

Bài hát: Đừng Hỏi Em 

Đừng hỏi em vì sao
Tình yêu ta úa màu
Đừng trách em vì sao
Giấc mơ tàn mau

Đừng hỏi em vì sao
Ngày đôi ta bắt đầu
Một chiếc hôn nồng sâu đã đưa ta về đâu
Mình đã yêu nhau thật lâu

Mình hứa với nhau những điều
Em vẫn không thể quên lá thư nằm trên gối
Dòng viết yêu thương từ anh là những xót xa trong em
Anh nỡ đi thật xa để em lại ngủ yên

Đừng hỏi em vì sao
Tình yêu ta úa màu
Đừng trách em vì sao giấc mơ tàn mau
Đừng hỏi em vì sao

Ngày đôi ta bắt đầu
Một chiếc hôn nồng sâu đã đưa ta về đâu
Mình đã yêu nhau thật lâu
Mình hứa với nhau những điều

Em vẫn không thể quên lá thư nằm trên gối
Dòng viết yêu thương từ anh là những xót xa trong em
Anh nỡ đi thật xa để em lại ngủ yên
Đừng hỏi em giờ sao

Giờ em như thế nào
Đừng cố va vào nhau
Nỗi đau ngày nào
Đừng trách em vì sao

Lặng im trong nỗi sầu
Mình có vui gì đâu nếu ta không còn nhau
Ngày tháng trôi qua thật mau
Giờ chúng ta cũng xa nhau

Dòng viết yêu thương từ anh là những xót xa trong em
Anh nỡ đi thật xa để em lại ngủ yên
Đừng hỏi em giờ sao
Giờ em như thế nào

Đừng cố va vào nhau
Nỗi đau ngày nào
Đừng trách em vì sao
Lặng im trong nỗi sầu

Mình có vui gì đâu nếu ta không còn nhau
Ngày tháng trôi qua thật mau
Giờ chúng ta cũng xa nhau
Em vẫn không thể tin lúc em đọc thư ấy

Dòng viết yêu thương từ anh là những xót xa trong em
Anh nỡ đi thật xa để em lại ngủ yên
Đừng hỏi em vì sao
Đừng trách em vì sao

Mình có vui gì đâu nếu ta không còn nhau
Đừng hỏi em vì sao
Hãy hỏi anh làm sao
Nếu có quay về đến lúc nào anh lại xa?