Rồi từ đây - Ngọc Linh

Bài hát: Rồi Từ Đây
Ca sĩ: Ngọc Linh

Ngày hôm qua
Chợt biết nhớ biết ngóng trông ai
Hỏi lòng tình yêu đang đến
Hay nhớ thương ngẩn ngơ thế thôi
Rồi hôm nay em không thấy anh
Bồi hồi mong đến mai trời sáng
Được trông thấy ai kia
Dù trong giây phút
Rồi một hôm
Một khúc hát thắm thiết qua đây
Cùng một tình yêu trong đó
Chàng đã trao đến em sớm mai
Và tình em nương theo gió bay
Tìm lời thơ nối khúc nhạc đó
Hòa ca đến mai sau
Tình yêu mãi ngân vang
Rồi từ đây
Bên em nhé anh của em
Em xin hứa yêu mình anh
Bao nhiêu dấu yêu
Gửi hết cho anh
Rồi một mai
Đôi ta lỡ xa rời nhau
Con tim vẫn luôn bền lâu
Trao nhau muôn đời về sau
Tình luôn đậm sâu
Ngày hôm qua
Chợt biết nhớ biết ngóng trông ai
Hỏi lòng tình yêu đang đến
Hay nhớ thương ngẩn ngơ thế thôi
Rồi hôm nay em không thấy anh
Bồi hồi mong đến mai trời sáng
Được trông thấy ai kia
Dù trong giây phút
Rồi một hôm
Một khúc hát thắm thiết qua đây
Cùng một tình yêu trong đó
Chàng đã trao đến em sớm mai
Và tình em nương theo gió bay
Tìm lời thơ nối khúc nhạc đó
Hòa ca đến mai sau
Tình yêu mãi ngân vang
Rồi từ đây
Bên em nhé anh của em
Em xin hứa yêu mình anh
Bao nhiêu dấu yêu
Gửi hết cho anh
Rồi một mai
Đôi ta lỡ xa rời nhau
Con tim vẫn luôn bền lâu
Trao nhau muôn đời về sau
Tình luôn đậm sâu
Rồi từ đây
Bên em nhé anh của em
Em xin hứa yêu mình anh
Bao nhiêu dấu yêu
Gửi hết cho anh
Rồi một mai
Đôi ta lỡ xa rời nhau
Con tim vẫn luôn bền lâu
Trao nhau muôn đời về sau
Tình luôn đậm sâu
Tình luôn đậm sâu


Vang bóng một thời - Tập 1: Rồi từ đây, lựa chọn một vì sao - Ngọc Linh


Rồi từ đây - Ngọc Linh