Người chơi sẽ đóng vai ma vương, lãnh đạo đội quan ma giới, đánh bại loài người. Game offiline , phá đảo khi qua được màn 30Giao diện trận đánh
   Đánh auto theo lượt, mỗi nhân vật có nhiều chỉ số liên quan đến trần đánh 
     HP - Máu
     Attack - Sức tấn công
     Speed - Tốc độ 
     Element - nguyên tố (cùng loại sẽ được buff sức mạnh nhiều hơn)
     Action - Loại nhân vật , hiểu như nghề nghiệp - tấn công vật lý, bơm máu , ...
     Description - Mô tả thuộc tính ẩn - Đánh tập thể , Nhận buff tăng dame khi có nhân vật cùng loại, ....Giao diện Mua (triệu hồi) quái vật 
   Giá tiền mua sẽ được biến động (dao động 65% đến 150%)
   Tiền kiếm được đánh được khi đánh bại quân lính loài ngườiGiao diện Option 
  Có thể nhận nhiệm vụ ở đây , phần thưởng sẽ có nhiều quái xịn sẽ xuất hiện ở cửa hàng hơn