1. A
2. B
3. D
4. C
5. A
6. B
7. A
8. B
9. B
10. D

11. A
12. D
13. D
14. C
15. C
16. A
17. B
18. D
19. C
20. A

21. A
22. C
23. A
24. D
25. B
26. C
27. D
28. C
29. A
30. A
31. A
32. D

1b ) Mô tả quá trình tạo thành liên kết ion trong phân tử sodium chloride: 
     Khi nguyên tử sodium (Na) kết hợp với nguyên tử chlorine (Cl), nguyên tử Na nhường 1 electron tạo thành ion dương, kí hiệu là Na+, đồng thời nguyên tử Cl nhận 1 electron từ nguyên tử Na tạo thành ion âm, kí hiệu Cl-

Một số ứng dụng của sodium chloride trong đời sống:
  + NaCl dùng trong chế biến thực phẩm
  + NaCl có tính hút ẩm, để bảo quản thực phẩm
  + Dùng muối để ướp tôm, cá,… để không bị ươn
  + Hỗ trợ tẩy trắng

2/ 
Trong các nhân tố bên ngoài, nhân tố ảnh hưởng lớn nhất đến năng suất cây trồng là dinh dưỡng (phân bón).


3) Trước khi trồng cây hoặc gieo hạt, người ta thường cày, bừa đất rất kĩ, bón lót một số loại phân nhằm tạo điều kiện thuận lợi để rễ hoạt động hấp thụ nước và chất dinh dưỡng của hạt hoặc cây con:

- Cày, bừa đất rất kĩ để tạo độ thoáng khí đồng thời thúc đẩy quá trình hòa tan chất khoáng trong đất.

- Bón lót một số loại phân để cung cấp thêm chất dinh dưỡng cho đất.

6) Sau khi thụ tinh xong thì phôi phát triển thành hạt và bầu lớn lên thành quả. 

Ða số thực vật, nếu hoa không được thụ phấn, thụ tinh thì sau đó sẽ rụng toàn hoa. 
Còn những hoa được thụ phấn, thụ tinh thì cánh hoa, nhị hoa và cả vòi nhụy khô và rụng đi chỉ còn bầu nhụy phát triển.

7) 
- Các cơ thể đơn bào , VD trùng roi, trùng biến bình, trùng giày
- Bệnh suy dinh dưỡng ở trẻ em do quá trình chuyển hóa và trao đổi năng lượng chi phối