Lý thuyết

 • Mục tiêu

Học viên có thể hiểu về khái niệm về trình duyệt web.

 • Tổng quan

  Trình duyệt web là một phần mềm, ứng dụng giúp chúng ta truy cập các trang web, tương tác với các văn bản, hình ảnh, video, trò chơi và các thông tin khác ở trên một trang web của một địa chỉ web nhất định.

  Các trình duyệt web phổ biến nhất là Chrome, Firefox, Safari, ...
 • Tác dụng của trình duyệt web:

  – Giúp người dùng biết thêm thông tin không chỉ tin tức trong nước mà còn cả tin tức trên toàn thế giới.

  – Bổ sung kiến thức mới tại bất cứ nơi đâu, bất cứ thời điểm nào (miễn là bạn có kết nối mạng Internet).

  – Có thêm nguồn giải trí đa dạng với: video, hình ảnh, nhạc, …

Câu hỏi

Bạn có thể sử dụng trình duyệt web khi không có mạng internet để truy cạp các trang web, tương tác với các hình ảnh, video và trò chơi không?
A. Có
B. Không