ly 8 - 19 cau tao chat - 20 nguyen tu phan tu chuyen dong hay dung yen bt(1)

 

Nhận xét