Trang chủ > Phần cứng máy tính

Lý thuyết

 • Mục đích

Học viên hiểu được máy tính và phần cứng máy tính là gì.

 • Giới thiệu về máy tính

Trong thời đại công nghệ thông tin, máy tính được dùng rộng rãi trong các lĩnh vực nghề nghiệp như giáo dục, y tế, giải trí, ngân hàng, kinh doanh, dự báo thời tiết, và nghiên cứu khoa học. Với cá nhân, máy tính giúp chúng ta tìm kiếm thông tin, soạn thảo văn bản, giải trí, liên lạc,... và rất nhiều việc khác.

Máy tính là những thiết bị điện tử hay hệ thống điện tử thực hiện tự động các thao tác toán học, logic học hay đồ họa. Có thể hiểu chức năng chính của máy tính là thực hiện tự động quá trình thu thập dữ liệu, lưu trữ và xử lý thông tin, giúp cho người sử dụng giảm bớt đi các công việc thao tác, tính toán phức tạp với dữ liệu.

Các máy tính cỡ nhỏ dùng cho cá nhân thường được gọi là máy tính cá nhân (PC - Personal computer).

    


Máy tính cá nhân là máy tính được thiết kế cho một người sử dụng trong cùng một thời điểm. Máy tính cá nhân có thể được chia thành 2 loại chính: Máy tính để bàn (Desktop) và Máy tính xách tay (Laptop)

 • Phần cứng máy tính là gì?

Phần cứng máy tính bao gồm các bộ phần bên trong và bên ngoài máy tính, trong đó phần bên ngoài có nhiệm vụ thu thập dữ liệu gồm: màn hình, tai nghe, chuột, máy chiếu/in. Còn bên trong những là bộ phận đưa dữ liệu ra bên ngoài gồm bo mạch chủ (mainboard), RAM, card màn hình, drive, ổ đĩa mềm….

 • Các bộ phận của phần cứng máy tính: Phần cứng máy tính bao gồm:

  • Các thiết bị đầu vào
  • Các thiết bị đầu ra
  • Hộp máy
  • ...

Chúng ta sẽ tìm hiểu rõ hơn về các loại phần cứng máy tính trong các bài học tiếp theo.

Câu hỏi

Máy tính có thể hỗ trợ con người làm công việc gì? (Lựa chọn nhiều đáp án)
A. Xem phim
B. Chẩn đoán bệnh giúp bác sỹ
C. Dự báo thời tiết
D. Ăn bánh mỳ