https://trello.com/

Trello là công cụ quản lý công việc trực quan hỗ trợ các nhóm lên ý tưởng, lập kế hoạch, quản lý và ăn mừng thành tựu cùng nhau một cách hợp tác, hiệu quả và có tổ chức.Thành phần cơ bản của Trello:
  Bảng         : đại diện cho nơi để theo dõi thông tin (phần nền màu xanh trong hình minh họa)
  Danh sách : lưu trữ thẻ, có thể chuyển thẻ từ danh sách này qua danh sách khác
  Thẻ            : Đơn vị nhỏ nhất, nhưng chi tiết nhất
  Nhiều thành phần khác nữa