1. Hiện tượng phản xạ ánh sáng

- Phản xạ ánh sáng là hiện tượng ánh sáng bị hắt lại môi trường cũ khi gặp một bề mặt nhắn bóng (gương, tấm kim loại sáng bóng, mặt nước phẳng lặng,…).


Trường hợp mặt phản xạ là một mặt phẳng, nhẵn bóng thì ta gọi đó là gương phẳng. Hình ảnh của vật qua gương phẳng được gọi là ảnh tạo bởi gương phẳng.


- Để nghiên cứu hiện tượng phản xạ, người ta sử dụng các quy ước như trong hình:

+ Gương phẳng (G): biểu diễn bằng một đoạn thẳng, phần gạch chéo là mặt sau của gương.

+ Tia sáng tới SI: tia sáng chiếu tới mặt gương.

+ Tia sáng phản xạ IR: tia sáng phản xạ từ mặt gương.

+ Điểm tới I: giao điểm tia sáng tới và gương.

+ Pháp tuyến IN: đường thẳng vuông góc với mặt gương tại điểm tới I.

+ Mặt phẳng tới: mặt phẳng chứa tia sáng tới và pháp tuyến tại điểm tới.

+ Góc tới (^=): góc giữa tia sáng tới và tia pháp tuyến tại điểm tới.

+ Góc phản xạ (^='): góc giữa tia sáng phản xạ và pháp tuyến tại điểm tới.


2. Định luật phản xạ ánh sáng


Từ thí nghiệm kiểm chứng, ta phát biểu nội dung định luật phản xạ ánh sáng:

- Tia sáng phản xạ nằm trong mặt phẳng tới.

- Góc phản xạ bằng góc tới i’ = i.


3. Phản xạ và phản xạ khuếch tán

Giống nhau


Khác nhau

 Xảy ra trên bề mặt phẳng, nhẵn bóng.

- Có thể nhìn thấy ảnh rõ nét của vật.


- Xảy ra trên bề mặt gồ ghề.

- Không nhìn thấy ảnh rõ nét của vật.