I. Ưu, nhược điểm của Postman

Postman là 1 công cụ để test API của cty Postdot Technologies được bắt đầu phát triển từ năm 2012. Hiện tại Postman có 3 phiên bản: Postman, Postman Pro (2016) và Postman Enterprise (2017). Mình mới sử dụng Postman phiên bản free nên mình chỉ giới thiệu phần này.

Ưu điểm:
– Dễ sử dụng, hỗ trợ cả chạy bằng UI và non-UI.
– Hỗ trợ viết code cho assert tự động bằng Javascript.
– Hỗ trợ cả RESTful services và SOAP services.
– Có chức năng tạo API document.

Nhược điểm:
– Những bản tính phí mới hỗ trợ những tính năng advance: Làm việc theo team, support trực tiếp…

I. Cài đặt Postman

Download tại địa chỉ: https://www.getpostman.com/

III. Các thành phần chính của PostmanGiao diện của Postman:
   Settings: chứa các thông tin về cài đặt chung.

  • Thông tin Account: dùng để Login, logout và sync data.
  • Settings tùy chỉnh: themes, shortcut, format…
  • Import data từ ngoài vào

Collections: lưu trữ thông tin của các API theo folder hoặc theo thời gian


API content: hiển thị nội dung chi tiết API và các phần hỗ trợ giúp thực hiện test API. Đây là phần mà tester phải làm việc nhiều nhất.
Trong phần này gồm có 3 thành phần chính:

  • Enviroments: Chứa các thông tin môi trường. Ví dụ: mình làm 1 dự án nhưng có 3 môi trường khác nhau: dev, staging và product. Có phần này, mình có thể nhanh chóng đổi sang môi trường cần test mà không phải mất công đổi URL của từng request. (Cái này sẽ được nói rõ hơn ở những bài sau)
  • Request: Phần chứa các thông tin chính của API. Có thể đọc lại bài API Testing với Postman (Phần 2) – Protocol là gì
  • Reponse: Chứa các thông tin trả về sau khi Send Request.