I. Cách sử dụng các loại biến trong postman script

Trong postman có nhiều loại biến với các mục đích khác nhau, bạn nên biết những function cơ bản với những loại biến này để viết script được nhanh và pro hơn.

1. BIẾN GLOBAL#GLOBAL
GoalsNhiều mục đích, chủ yếu để quick test, và tất cả các request đều có thể sử dụng.
Setpm.globals.set(‘myVariable’, MY_VALUE);
Getpm.globals.get(‘myVariable’);
Removepm.globals.unset(‘myVariable’);
Clearpm.globals.clear();

2. BIẾN COLLECTION

#COLLECTION
GoalsDùng lúc nào thì dùng. Haizz nói chung mình không nghĩ ra tác dụng. T_T. Chỉ có sử dụng với các request nằm trong 1 collection
Setpm.collectionVariables.set(‘myVariable’, MY_VALUE);
Getpm.collectionVariables.get(‘myVariable’);
Removepm.collectionVariables.unset(‘myVariable’);
Clearpm.collectionVariables.clear();

3. BIẾN ENVIRONMENT

#ENVIRONMENT
GoalsDùng riêng cho các môi trường khác nhau của app, có thể lưu các biến mà khác nhau ở mỗi môi trường như URL, username/password, hoặc các data mà dùng cho các request tiếp theo.
Setpm.environment.set(‘myVariable’, MY_VALUE);
Getpm.environment.get(‘myVariable’);
Removepm.environment.unset(‘myVariable’);
Clearpm.environment.clear();
Show namepm.environment.name

4. BIẾN LOCAL

Biến này chỉ khởi tạo khi ấn request bắt đầu và clear toàn bộ khi finish khi request kết thúc.

#LOCAL
GoalsChỉ dùng trong vòng đời của 1 request
Setpm.variables.set(‘myVariable’, MY_VALUE);
Getpm.variables.get(‘myVariable’);
Removepm.variables.unset(‘myVariable’);
Clearpm.variables.clear();

5. BIẾN ITERATION

Đọc thông tin từ file data dạng csv hoặc json.

#DATA
GoalsChỉ work khi dùng với chức năng đọc file data từ CSV hoặc JSON file từ Runner hoặc Newman
Getpm.iterationData.get(‘myVariable’);

II. Cách lấy giá trị các biến Dynamic

Một thời gian dài trước đây, team postman nhận rất nhiều phản hồi của người dùng về việc thêm thư viện để fake data vào trong postman. Và cuối cùng, team postman đã thỏa mãn người dùng bằng việc cho thêm vào postman rất nhiều biến dynamic, có nghĩa là dummy data mỗi lần run. Ví dụ mỗi lần run, mình lại có 1 random ip.1. CÁCH GỌI BIẾN BÊN NGOÀI SCRIPT

Sử dụng cú pháp:

{{$ten_bien}}   // Ví dụ: {{$randomIP}}

Full list các biến dạng dynamic có ở đây.

2. CÁCH GỌI BIẾN TRONG SCRIPT (PRE-REQUEST VÀ TEST)

pm.variables.replaceIn("{{$randomIP}}");

Ví dụ:III. Tổng kết

Trong postman, có rất nhiều loại biến với scope khác nhau, các bạn có thể thử và tìm cho mình những cách sử dụng thích hợp để có thể sử dụng postman một cách linh hoạt. Theo kinh nghiệm cá nhân của mình, chỉ nên dùng 2 loại biến chính: global và environment. Biến dạng collection và local gần như không cần dùng đến. Ngoài ra bạn nên nắm vững cách dùng biến dynamic để tiết kiệm thời gian fake data.