Nhiều bạn học test API muốn thực hành mà không biết phải làm thế nào. Thật may là postman có cung cấp 1 cái Echo service để giúp trong trường hợp như vậy. Các bạn chỉ cần làm theo các step sau đây để setup.

Step 1: Đã cài Postman app (bài 5)

Step 2: Vào link https://docs.postman-echo.com/?version=latest

Step 3: Click [Create a fork]


Step 4: Bạn tự khám phá tiếp, và cố gắng thực hành nhiều nhất có thể.