I. Postman – Workspace

Trước kia, ta chỉ có 1 workspace và làm nhiều project trên đó nhưng đã có tính năng tách workspace thì ta nên tách mỗi project là 1 workspace, sẽ dễ nhìn hơn rất nhiều, tránh được những nhầm lẫn khi kéo thả các request từ folder này sang folder khác.