Đề kiểm tra
Câu 1(  2 điểm ). Nêu cấu tạo và giải thích hoạt động của máy phát điện xoay chiều?

Câu 2 ( 3 điểm ). Vật sáng AB có độ cao 2,5cm  đặt vuông góc trư¬ớc một thấu kính hội tụ có tiêu cự 16cm .Điểm A nằm trên trục chính cách thấu kính một khoảng 12cm. 
a. Dựng ảnh   của AB tạo bởi thấu kính đã cho.
b. Tính chiều cao của ảnh và khoảng cách từ ảnh đến thấu kính. 

Câu 3 ( 2 điểm ). Hiện tượng khúc xạ ánh sáng là gì? Vẽ hình và mô tả hiện tượng khi ánh sáng truyền từ không khí vào nước?

Câu 4 ( 3 điểm ). Một máy biến áp có các số liệu sau: U = 220V, U = 24V, số vòng dây quấn sơ cấp n = 460 vòng.
a) Hãy tính số vòng dây quấn thứ cấp.
b) Máy biến áp là loại tăng hay giảm áp? Tại sao?
c) Khi điện áp sơ cấp giảm xuống U = 150V, để giữ U = 24V không đổi, số vòng dây n không đổi thì phải điều chỉnh n  bằng bao nhiêu?.